Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedžala

Živimo na kraju vremena. Velika većina malih predznaka Sudnjeg dana se već pojavila i prošla, a oni, kao što znamo, prethode velikim predznacima. Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je i pojava Dedždžala (Antikrista).
Jevrejski Mesija (Dedždžal) će biti izvor kufra i zablude. On će izazvati i proširiti opasnu smutnju i nered na Zemlji, koji nisu zapamćeni od vremena poslanika Adema, alejhis-selam, pa do Sudnjeg dana. Na njega su Allahovi poslanici upozoravali svoje narode, opominjali svoje ummete i opisivali ga vidljivim i jasnim osobinama. Na njega je upozorio i naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Nema nijednog poslanika, a da svoj ummet nije upozoravao na ćoravog lažljivca. On je, doista, ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav, a među njegovim (Dedždžalovim) očima je napisano ‘kafir’.” (Muslim)
Dedždžal će biti u stanju da obmane i muslimane, tj. ljude koji ne nose istinsku vjeru u svojim srcima. Moglo bi biti da je današnja generacija veoma blizu susreta sa Dedždžalom.
Zašto?
Zato što postoje dva konkretna predznaka koje je najavio naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a koji su vezana za Medinu. Oni označuju vrijeme dolaska Dedždžala. Ova dva predznaka su se već pojavila!!!
Neće ostati nijedno mjesto na Zemlji u koje neće ući Dedždžal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada zabranjena. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. O ovome nam govori sljedeći hadis Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem:

“‘Dan El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas?’ (ponovio je tri puta). Pa su upitali: ‘Šta je to dan El-Halas?’‘To je dan u kojem će se Dedždžal popeti na Uhud i gledati u Medinu, pa će reći svojim sljedbenicima: ‘Vidite li onaj bijeli dvorac? To je Ahmedov mesdžid.’ Zatim će se približiti Medini, ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi munafici i veliki griješnici (fasici), bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El- Halas.’” (Hakim, “El-Mustedrak”)
A u drugom rivajetu stoji da će Dedždžal stajati na rubovima Medine i pitat će: “Čiji je onaj bijeli dvorac?” Odgovorit će mu: “To je Muhammedov (alejhisselam) dvorac.”

Ovo je mudžiza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja pojačava iman vjernika. Poslanik nas obavještava da će Dedždžal gledati u njegov mesdžid koji će biti poput bijelog dvorca, a za njegova života je bio od čerpića i palminih grana. Međutim, on je danas, uistinu, bijeli dvorac. Svako ko je putovao u Medinu u posljednje vrijeme će posvjedočiti da Poslanikov mesdžid iz daljine izgleda kao biser ili kao dvorac među drugim zgradama.
O muslimani, probudite se i ozbiljno razmislite!
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također predskazao da će Medina u vrijeme pojave Dedždžala imati sedam glavnih ulaza:
Ebu Bekr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Medinu neće pogoditi strahote Dedždžala. Medina će tada imati sedam kapija (prilaza), a na svakoj će kapiji stajati po dva meleka.”(Buharija) Mogu se vidjeti na google maps.
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na medinskim se putevima nalaze meleci, pa u nju neće ući ni kuga ni Dedždžal.” (Buharija)
Ako pogledamo noviju kartu grada Medine, vidjet ćemo da danas postoji sedam glavnih ulaza u grad, i to iz pravca: Džedde, Mekke, Rabiga, Tebuka, aerodroma i dva iz pravca okolnih područja!
O muslimani, ustanite!!! Znajte ko su Jevreji cionisti. Izbjegavajte ih i budite spremni da se sa njima suočite u intelektualnoj, političkoj i ekonomskoj areni.
Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Ko nauči prvih 10 ajeta (a u drugom predanju zadnjih 10 ajeta) sure Kehf, Dedždžal neće imati nikakve moći nad njim” (Muslim)
Pouzdano se zna iz Sahih hadisa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama tražio utočište kod Allaha od Dedždžalovih smutnji, pa je to preporučio i svom ummetu. Slijedi jedna od tih dova koja se uči poslije posljednjeg tešehhuda (sjedenja u namazu):
“Allahumme inni e’uzu bike min ’azabil-kabri, ve min ‘azabi džehenneme, ve min fitnetil-mahja ve-l-memati, ve min šerri fitnetil-mesihi-d-dedždžali.”

(Značenje: “Allahu, prizivam Te da me sačuvaš od kaburske kazne, od kazne Džehennema, od iskušenja života i smrti, te od kušnji Mesiha Dedždžala.”)
To su činili i selefus-salih (ispravni prethodnici u vjeri). Oni su se uvijek oslanjali na Allaha, subhanehu ve te’ala, jer:
“…onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta…” (Et-Talak, 65:3)
Prisjetimo se čuvenog islamskog vojskovođe Halida ibn Velida. Prije nego je došlo do sukoba između muslimanske i bizantijske vojske, bizantijski vojskovođa je upitao Halida ibn Velida: “Vjeruješ li ti da je Muhammed Allahov poslanik”? Dobio je potvrdan odgovor. Potom je bizantijski vojskovođa rekao: “Ako vjeruješ, onda uzmi ovu bočicu otrova i popij je, neće ti se ništa dogoditi.” Halid ibn Velid je izašao pred vojsku, uzeo bočicu otrova, proučio sljedeće riječi: “Bismillahi, amentu billahi, tevekkeltu alellahi”, popio otrov i ništa mu se nije dogodilo.
Kada je Sa’d ibn Ebi Vekkas došao do nabujale rijeke Ed-Didžla, naredio je svojim vojnicima da je pređu, pa je njegova vojska počela da je prelazi kao da hodaju po samoj zemlji. Kada su to vidjeli Perzijanci, nisu vjerovali svojim očima, pa su povikali: “Tako nam Boga, mi se ne borimo protiv ljudi već protiv džinna.” Brzo su napustili grad Madain koji je olahko pao u ruke pobjedonosne muslimanske vojske.
O ummete, raduj se i budi strpljiv!!! Inšallah, ponovo ćeš postati supersila.
Abdullah ibn Amr ibn El-‘As, radijallahu anhu, kaže: “Jednom prilikom smo bili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nešto pisali, kada ga neko upita: ‘Koji grad će prvo biti osvojen, Carigrad ili Rim?’ ‘Heraklijev grad će biti prvi (tj. Carigrad)’ – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Ahmed)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
“Allah, dželle-šanuhu, mi je pokazao cijelu Zemlju. Vidio sam njen krajnji istok i krajnji zapad. Pokazano mi je da će moj ummet dostići do krajnjih granica istoka i zapada.” (Muslim)
U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, krajnji istok je bila Kina, dok jekrajnji zapad bila Francuska. Historija je svjedok da islamsko osvajanje nije stiglo tako daleko. Međutim, to će se dogoditi u bliskoj budućnosti kada Allah, subhanehu ve te’ala, ponovo obraduje ovaj ummet slavom, ugledom, pobjedom i čvrstim položajem na zemlji, inšallah (ako Bog da).
Imam Šafija je jedne prilike rekao: “Svi ljudi su poput mrtvih, osim onih koji posjeduju znanje. Svi oni koji posjeduju znanje spavaju, osim onih koji čine dobra djela. Svi oni koji čine dobra djela sami sebe zavaravaju, osim onih koji su u tome iskreni, a oni koji su iskreni uvijek su zabrinuti za svoje stanje!”

Autor: Fahir Nicević, Revija Sandžak, broj 188.

TURSKA ZEMLJA TERORA

Kada govorimo u terorizmu u Evropi najčešće mislimo na događaje u Parizu i Briselu, ipak Tursku potpuno zaboravljamo. Samo u ovoj godini je u pet napada stradalo preko devedeset ljudi. Za njih nema natpisa kao Je susis Charlie ili recimo BenAnkaraliyim ili nešto u tom pravcu. Na svijetu trenutno ni jedna razvijenija država nije toliko opterećena terorizmom kao Turska. Ali zašto je to tako? Više je razloga. Na prvom mjestu je tu konflikt sa kurdsikm teroristima, konflikt sa Islamskom državom i na kraju sam geografski položaj Turske.
KONFLIKT SA KURDIMA
Na jugoistoku Turske živi posebno mnogo Kurda (preko 10 miliona). Kurdi su narod bez sopstvene države. Dugo vremena su Kurdi ugnjetavani, danas je to drugačije, ipak mnogi od njih se i dalje osjećaju kao građani drugog reda. To svoje nezadovoljstvo jedan dio izražava nasilno preko Terorističke organizacije PKK koja ima i separatističkih ambicija. Oni sebe opisuju kao radničku partiju, ali u većini država se bilježe kao teroristička organitacija. PKK je ubila preko 40. 000 ljudi. Godine 2013. je došlo do primirja između Turske vlade i PKK, sve do 20. jula 2015. Godine. Tog dana je u gradu Surudžu izvršen teroristički napad. U Surudžu većinom žive Kurdi, i na mirovnim demonstracijama kurdske omladime izvršen je napad. Ubijene su 34. Osobe i preko 60. teško povređenih. Napad je izvršio borac Islamske države kažu jedni, drugi izvori kažu da je to bio Kurd iz redova Islamske države, dok PKK kaže da je to bila Turska vlada. Zbog toga poslije toga napada narednih dana su vršili manje atentate na turske policajce. Turska vlada je reagovala i napala položaje PKK u Turskoj. To je proizvelo niz terorističkih napada na Turske položaje sa druge strane. Ipak postoji još jedna teroristička organizacija koja se specijalizovala na civile. To je TAK ( Teyrêbazên Azadiya Kurdistann ) koji napadaju najčešće turističke ciljeve, dva napada ove godine u Ankari idu na njihov konto i nekoliko manjih prošlih godina. Sve u svemu 70% terorističkih napada izvrše PKK, TAK I druge kurdskim terorističkim organizacijama. Ostalih 30% ide na konto tzv. Islamske države.
KONFLIKT SA ISLMASKOM DRŽAVOM
Ništa manje komplikovan. Činjenica je da od 20. Jula i terorističkog napada u Surudžu, Turska vlada napada i položaje Islamske države. Da bi to uzvratili teroristi su u ovoj godini izvršili dva napada samo u Istambulu. Na radaru Islamske države je svakako Turska sada jedno od primarnih mjesta što je za sebe preopširna i posebna tema. Kada govorimo o piru Islamske države prema Turskoj treba imati u vidu njene indirektne i direktne saveznike tako da situacija postaje kristalno jasna.
GOGRAFSKI POLOŽAJ
Pogledajte Tursku na karti svijeta. Ona se graniči sa dvije trenutno najnestabilnije države. To su Sirija I Irak. Naravno da otud teroristi lahko mogu da ulaze u Tursku. Pored zvaničnih granica mogu proći preko tzv. zelene granice. Turska je zbog svojeg položaja jedan od najvećih turističkih centara, posebno primorje. Turizam je i važna grana ekonomije. Teroristi to koriste i aktivno napadaju turističke ciljeve gdje stradaju i državljani drugih država kojima se dodatno svete tim državama npr. Njemačkoj. Držace Evrope ingoriraju terorizam u Turskoj. Često kažu, rado ćemo pomoći ali prvo riješite problem sa nezadovoljnim Kurdima. Ostaje otvoreno pitanje zašto u medijima i na društvenim mrežama malo izveštavaju i govore o tome. Naravno Turska im je udaljenija od Belgije ili Pariza i to kao publiku ne zanima pa se mediji prilagođavaju tome, sa druge strane ignoriranje muslimanskih žrtvi je postala nezvanična praksa evropskih država.

Haris Ibrahimović, Revija Sandžak, broj 185.

PET VELIKIH POKLONA U MJESECU RAMAZANU

Draga braćo, ramazan nam donosi pet velikih poklona ili darova. Na nama je da li ćemo te poklone zaslužiti, zaraditi i primiti ili ćemo ih propustiti.
Prvi poklon se zove OPROST GRIJEHA.
Ko od nas ne ne treba ovaj poklon? Ko ima, a da mu nisu srce i duša zaprljane grijesima. Grijesi vrlo često opterećuju čovjeka, čine ga teškim. Zato je tu ramazan koji je najbolji čistač od grijeha, ramazan prži grijehe i sapire dušu i srce. Uvjet je da postiš istinskim postom i da se trudiš klanjati noćnu nafilu. Dokaz je hadis u kojem se kaže:
„Ko isposti mjesec ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, oprostit će mu se počinjeni grijesi.“
Riječ „vjerovati“ ovdje upućuje na to da post ne treba da proizilazi iz navike ili zbog toga što svi u vašem okruženju poste, pa ne želite da se izdvajate. Postiti treba da bi se udovoljilo Allahu. S druge strane, „postiti da bi se dobila nagrada“ znači da postu prilazimo sa željom da zaradimo sevap. Stoga, ako želimo da nam se oproste grijesi, moramo ispoštovati ova dva uslova.
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede ramazan u namazu vjerujući i nadajući se nagradi, takvom će njegovi prethodni grijesi biti oprošteni.”
Drugi veliki poklon ili dar u Ramazanu jeste SPAS OD VATRE, DŽEHENNEMA.
Ko to ne bi volio. Svi mi strepimo od Džehenema, to nam izaziva najveći strah. Dovimo da nas Allah sačuva Džehennema. Evo ramazan i to nudi, mogućnost da se sačuvaš od Džehennema.
Kaže naš dragi Poslanik, a.s.: „Svake noći u ramazanu Allah oslobađa od Vatre neke od Svojih robova.“ Ovo ponavljam i boldiram.
Eh sad bi bilo još lijepo kad bi ja i ti bili među tim odabranim, izabranim, probranim. Zaista, meleci svake noći upisuju imena onih kojima će ovaj spas biti dodijeljen, pa da li je neko već među njima? Da li je nečije ime zapisano već jučer? Da li su svi našli spas? Ko su ti probrani čija imena su zapisana?
Allah gleda u srca svojih robova i bira predane i čiste, one koji se ne štede u želji da Mu udovolje. Takvi ljudi ne moraju obavezno biti visoke naobrazbe. Možda je to djevojčica u svojoj sedamnaestoj godini, koja još nije stigla da mnogo toga učini, ili je to čovjek s velikim brojem grijeha, ali i odlučnom namjerom da ove godine postane drugačija osoba.
Možete li pretpostaviti čije ime se zapisuje baš u ovom trenutku? To zna samo Allah. On gleda u srca svojih vjernika i zna ko od njih ovu nagradu zaslužuje. Trebate znati da Allah na ovaj način oprašta prošle grijehe i obećava odabranima da ih neće dotaći Vatra, jer kada vas On odabere više nećete biti u opasnosti. Zamislite samo koliko ljudi se svake noći spasi od Vatre u Egiptu, Maroku, Saudijskoj Arabiji, Americi…
Možda ćete reći: „Ali ja ću zasigurno ponovo zgriješiti poslije ramazana, pa kako da mi se garantuje spas od Vatre?“ Ja vam na to odgovaram: „Naravno da ćete griješiti, ali oprost čini da vaše dobro nadvlada loše i da vaša pokornost nadvlada neposlušnost, pa ni vaši grijesi neće imati onoliko lošeg u sebi kao što su imali prije nego što vam je dat oprost.“ Zar ne vidite veličinu ove blagodati?! To nudi samo ramazan i nijedan drugi mjesec.
Treći veliki poklon od našeg Gosodara u ramazanu jeste UMNOGOSTRUČAVANJE DOBRIH DJELA ili lakše kazano: malo radiš, a puno ti se piše…
Možda ćete biti od onih kojima će Bog oprostiti i koje će spasiti od Vatre, ali ovo ne znači da ćete dostići visok stepen u Džennetu. Da bi ste to uspjeli, ponuđena vam je treća mogućnost, sticanje riznice dobrih djela.
„Ko se Allahu, dž.š, u Ramazanu približi kakvim dobročinstvom ili nafilom tretirat će se kao da je obavio farz (strogu obavezu) u nekom drugom mjesecu. Ko obavi strogu obavezu (farz) u ramazanu, tretirat će se kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu..“
U prijevodu. Svakodnevno obavljamo 5 farzova od dnevnih namaza u ramazanu. 5 farzova puta 70 koliko vrijedi jedan farz u ramazanu jeste jednako 1080 farzova kao da smo obavili u nekom drugom mjesecu-samo za jedan dan. Subhanallah, kolika nagrada i kolika je Allahova milost. Ali to nije sve.
Ako ove farzove dnevnih namaza obavimo u džematu to vam je još puta 25 (koliko vrijedi jedan namaz obavljen u džematu) i ukupno iznosi 27000 sevaba. Allahu ekber. Ko bi ovo propustio. Ovo nudi samo ramazan. Budi heroj pa odbi ovaj veliki Allahov dar u ramazanu.
A šta je sa sevapima koje dobijamo učeći Kur’an? Svaki harf vrijedi deset sevapa. Muhammed, a.s., kaže: „Ne kažem elif lam mim je harf, nego elif je harf, lam je harf i mim je harf“. Dakle, samo proučiti prethodno donosi 30 sevapa, a koliko donosi učenje bismile? Ona u sebi sadrži 19 harfova i vrijedi 190 sevapa. Pomožite to sa 70.
A ako proučite hatmu, znajte da jedan džuz sadrži oko 7.000 harfova i vrijedi 70.000 sevapa. Pomnožite sa 70 i lahko je izračunati da učenje jednog džuza u ramazanu vrijedi 4.900.000 sevapa. Za to vam je potrebno oko 45 minuta dnevno. Nastavite množiti i radujte se prilici da dobijete blago koje možete steći bez ikakve nadoknade.
A koliko sevapa donosi sam post? To niko ne zna, ali je sigurno da je broj veći od svega prethodno pomenutog. U hadisu se kaže: „Svaki ljudski posao je čovjekov osim posta, jer je post Moj i Ja za njega posebno nagrađujem“. Drugim riječima, za sva djela koja ljudi počine, nagrada je poznata, osim za post, on je iznenađenje koje će vas dočekati na Sudnjem danu. Dok o tome razmišljate, znajte da je miris iz usta postača Allahu draži od najljepšeg mirisa.
Zašto Allah nama sve ovo daje? Zato jer je milostiv, jer želi da nas uvede u Džennet i želi da iz nas izvuče snagu koju posjedujemo. Pa ako vam Allah ponudi priliku, prihvatite je i recite: „Allahu, ja sam Tvoj.“
Četvrti poklon kojem gam Allah šalje samo u ramaznu zove se PRIMANJE DOVE. Svi su mi pokloni dragi, ali ovo je meni jedan od najdražih poklona.
Rekao je Božiji poslanik: „Dova postača se ne odbija“. Obratite pažnju na upotrebu riječi: „ne odbija se“ !
Interesantno je da u suri Bekare odmah nakon ajeta koji govore o propisu ramazanskog posta dolazi sljedeći ajet: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“
Zašto je ovaj ajet spomenut baš na ovom mjestu? Jer između dove i ramazana postoji čvrsta veza. Na kraju ajeta, Allah kaže: “kad Me zamoli.“ To znači da moramo postiti iskrenim postom i moramo u tome biti predani i ozbiljni, kako bi Allah prihvatio našu dovu.
Posebno se dova prima u prediftarsko vrijeme, ja sam se uvijek pitao zašto baš u to prediftarsko vrijeme, 10-15 minuta pred iftar, šta to ima u tom trenutku i skoro mi odgovor dade jedan učenjak koji reče: „Zato jer čovjek u to prediftarsko vrijeme, 10-15 minuta, najviše je koncentriran na hranu, zna da se približava vrijeme iftara i onda se fokusira na to. E zato naš Gospodar voli da mu se rob obrati u to vrijeme kada se približava vrijeme prekida posta“.
Svake godine imam običaj dati savjet koji ću i ovdje ponoviti, odaberite za sebe pet dova za one stvari koje su vam najpotrebnije i skoncentrišite se na njih tokom čitavog mjeseca. Spominjite ih uporno, kod svake sedžde, pri svakom iftaru, svaki put kada ustanete na sehur i kod svakog Teravih namaza. Kažu da su Poslanikovi ashabi za sebe odabirali dove koje su ponavljali u toku mjeseca ramazana i da nikada nisu dočekali slijedeći ramazan a da im te iste dove nisu bile uslišane.
Zamislite kada bismo svi mi zajedno podigli ruke i u isti tren zatražili da nas Allah približi izgradnji džamije, da nam olakša taj put i dočekamo sljedeći ramazan sa kamenom temeljcem.
I peti poklon je šećer na kraju, a zove se noć LEJLETUL-KADR.Dovoljno je samo reći LEJLETUL-KADR.svatko zna šta to znači.
To je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Hiljadu mjeseci, to je 84 godine, ili jedan prosječan životni vijek. Da li vidite šta to znači? Ako posvetite ovu noć ibadetu, to je kao da ste cijeli život proveli neprestano slaveći Allaha! Dva rekata u ovoj noći, to je kao da ste klanjali 84 godine. Koliko je to samo sevapa?! Jedna suza u ovoj noći je kao more isplakano u pokornosti i strahu od Allaha, more koje će biti stavljeno na vagu vaših djela. Uzeti majku za ruku u ovoj noći znači kao da ste bili dobri prema njoj 84 godine, a sadaka kao da ste davali svaki dan u istom periodu.
Da, samo treba potrefiti tu noć. Ma ja ne bi riskirao. Ta noć je sigurno u posljednjoj trećini ramazana. Ma mogu vala tu trećinu izdržati da se odreknem sna zarad tolike vrijednosti. Deset dana u godini neću spavati cijelu noć samo da zaradim toliku vrijednost. Naravno, ko može i ko nemora rano ujutro na posao. Ko ima radne obaveze, neka ibadeti koliko može ili neka ranije ustane na sehur.
Draga braćo, sada kad smo nabrojili svih ovih pet velikih poklona koje nam donosi ramazan, nadam se da uviđamo koliko je vrijedan ramazan, koliko su skupocjeni njegovi sati pa i minute. Nemojmo ovo propuštati. Nekome je ovo možda zadnji ramazan i posljednja prilika prije kabura. Valja doći pred Allaha.
Ramazan je mjesec dobra i dobrih djela, mjesec natjecanja u dobru. Što više dobra i dobrih djela u mjesec dana uraditi. Potrudimo se draga braćo, jer šta god dobro uradimo punimo sebi ahiretski konto.

Nicević Fahir, Revija Sandžak, broj 185.

Dovedimo lađu do njene luke

Mersada Nuruddina Agović
Mersada Nuruddina Agović

,,Kad znamo gdje idemo, već smo na pola puta.” – vele mudri. Nakon desetak genocida nad Bošnjacima tokom jednog stoljeća, moja generacija se krajem osamdesetih godina ohrabrila da, iz sigurnosnih razloga, počne graditi svoju ‘lađu’, bošnjačku lađu, jer je bilo sve očitije da nam komšije zbog, kako su kazali, davne ”turske krivnje” spremaju još jedan pokušaj nestanka sa ovih prostora. U vrijeme agresije Srbije, Crne Gore i Hrvatske na majku Bosnu, već smo imali odlučnog kapetana bošnjačke lađe, prvog predsjednika nezavisne republike Bosne i Hercegovine, kao i odane branitelje čija se ljubav prema domovini opjevavala u stihovima poput  ovih: Nastavi čitati Dovedimo lađu do njene luke

Žena muslimanka u Crnoj Gori

Autor: Aida Zoronjić
Autor: Aida Zoronjić

Sestro muslimanko!

Ponosna Bošnjakinjo!

Ti, koja znaš ko si i zbog čega si stvorena; ti, koja si majka, sestra, kćerka, supruga; ti, koja si razumna, mudra i dostojanstvena!

Draga sestro, ako si se pronašla u bar jednoj od navedenih kategorija, onda si baš ti ta koje se ovo tiče. Nastavi čitati Žena muslimanka u Crnoj Gori

Iščeznuće islamskih propisa

Mithad R. Ćeman
Mithad R. Ćeman

Jedne prilike sjedio sam u džamiji poslije namaza kada se na vratima pojavio mlad par po čijem izgledu bi se dalo zaključiti da su turisti. Osjetivši se  domaćinom ustao sam da ih dočekam. Ispostavilo se da su pripadnici sekte Hare Krišna i da žele vidjeti unutrašnjost džamije. Djevojka je iz poznate sarajevske porodice, dok je on iz Hrvatske. Smatraju da i oni kao i mi muslimani koračamo putem spasa i da smo zbog toga braća. Pošto sam osporio da je njihov put pravi put, ona se našla začuđenom i upitala me šta ću reći onda kada je sretnem u Raju? Ukoliko se sretnemo u Raju, rekao bih: “Hvala Allahu koji te je uputio, pa si tokom života primila islam.” Nastavi čitati Iščeznuće islamskih propisa