Sreten Vukosavljević prvi predsjednik ZAVNOS-a

dr. Mustafa Fetić
dr. Mustafa Fetić

Prije više od pola vijeka umro je jedan od velikana Sandžaka i, bez sumnje, najmarkantnija ličnost naučnog, političkog i kulturnog života toga vremena. Smatra se jednim od rodonačelnika naučno-sociološke misli na našim prostorima te zagovornikom i agitatorem „sociologije sela“ koja je pokrenula takozvano „seljačko pitanje“. U svojoj osebujnoj ličnosti objedinjavao je učitelja, ministra, ratnog veterana, narodnog poslanika, univerzitetskog profesora, akademika, naučnika i napose mudrog, povjerljivog i poštenog političara, što je prava rijetkost do dan-danas. Nastavi čitati Sreten Vukosavljević prvi predsjednik ZAVNOS-a