Oni ismijavaju omladinu

Fikret Zoronjić
Fikret Zoronjić

Možda najbolji opis uloge i značaja aktivizma omladine za zajednicu muslimana dao je Jusuf el-Karаdavi, kao pouku svim generacijama, koja glasi: „Ako želiš znati budućnost ummeta, onda pogledaj u njegovu omladinu. Vidi gdje su, kako su, kakav im je karakter, ponašanje, šta su im preokupacije i ambicije i šta im je cilj u životu. Kroz ovu prizmu možeš vidjeti i saznati stanje naroda i vidjeti da li oni napreduju ili ne.“ Mnoge generacije mladih muslimana su prolazile kroz težak period u želji da se izbore za život dostojan čovjeka. Otpori su dolazili od raznih komunističkih sistema, zapakovanih u ovu ili onu foliju, od raznih sekularista sa namjerom da se vjera ograniči na trideset kvadratna kućnog prostora. Međutim, kada otpor i negodovanje prema aktivizmu omladine vidite od onih koji vas zvanično predstavljuju, a koji bi inače trebali da vas podstiču na djelovanje, onda to najteže pada. Danas u Crnoj Gori imamo situaciju koja se najteže podnosi, jer se trebamo braniti od “svojih“. Oni ne samo da ismijavaju omladinu već uništavaju kompletne generacije mladih muslimana koje imaju kapaciteta da povrate dostojanstvo ovom napaćenom narodu, koji još uvijek nosi veliku boljku iz vremena komunizma. Nastavi čitati Oni ismijavaju omladinu

Živa istina o bošnjacima u crnoj gori

Fikret Zoronjić
Fikret Zoronjić

Gostujući u emisiji „Živa istina“, 21. septembra 2012. godine, predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović saopćio je nekoliko, kasnije će se ispostaviti, prilično kompromitujućih stavova i poruka.

Na samom početku, Husović sugeriše kako nije dobro podsjećati mlade generacije na ratna dešavanja ‹90-ih godina. Ovim riječima evidentno nas je želio napomenuti da nikako ne zaboravimo našu, nažalost, dugogodišnju tradiciju zaboravljanja, a kako mnogi kazaše, narodi koji ne poznaju svoju historiju, trasiraju put da se ona ponovi. Iz ovoga se da zaključiti da Husović preuzima ulogu, svjesno ili nesvjesno, trasanta za ponavljanje historije. Nastavi čitati Živa istina o bošnjacima u crnoj gori