Prekogranična regija Sandžak – preduslov mira i stabilnosti

zejto rastoder
Zejto Rastoder

Poštovani, dozvolite mi da na samom početku poselamim i pozdravim sve prisutne, kao i učesnike ovog skupa. Pripala mi je  čast, a ujedno i velika odgovornost, da nešto kažem na temu “Prekogranična regija Sandžak – preduslov mira i stabilnosti”. Nastavi čitati Prekogranična regija Sandžak – preduslov mira i stabilnosti

Sreten Vukosavljević prvi predsjednik ZAVNOS-a

dr. Mustafa Fetić
dr. Mustafa Fetić

Prije više od pola vijeka umro je jedan od velikana Sandžaka i, bez sumnje, najmarkantnija ličnost naučnog, političkog i kulturnog života toga vremena. Smatra se jednim od rodonačelnika naučno-sociološke misli na našim prostorima te zagovornikom i agitatorem „sociologije sela“ koja je pokrenula takozvano „seljačko pitanje“. U svojoj osebujnoj ličnosti objedinjavao je učitelja, ministra, ratnog veterana, narodnog poslanika, univerzitetskog profesora, akademika, naučnika i napose mudrog, povjerljivog i poštenog političara, što je prava rijetkost do dan-danas. Nastavi čitati Sreten Vukosavljević prvi predsjednik ZAVNOS-a

Autonomija Sandžaka i njen značaj za kraj epohe zločina (I)

dr. Admir Muratović
dr. Admir Muratović

Novopazarski Sandžak ili kako je danas uobičajeno reći samo Sandžak je historijska pokrajina koja obuhvata jugozapadni dio današnje Republike Srbije i sjeverni dio današnje Republike Crne Gore. Ova historijska pokrajina se tokom svog dugog postojanja razvila u posebnu geopolitičku, kulturno-historijsku, etničko-konfesionalnu i administrativno-teritorijalnu cjelinu, sa upravnim i kulturnim središtem u Novom Pazaru. Nastavi čitati Autonomija Sandžaka i njen značaj za kraj epohe zločina (I)

Odluke Berlinskog kongresa i ZAVNOS-a (I)

dr. Šefket Krcić
dr. Šefket Krcić

Dame i gospodo, poštovani prisutni, lijep selam i pozdrav za sve vas. Tema mog izlaganja glasi “Povijesna utemeljenost autonomije Sandžaka sa posebnim osvrtom na odluke Berlinskog kongresa i osnivanja ZAVNOS-a”. Bezbeli, riječ je o veoma kompleksnoj i razgranatoj temi kojom sam se bavio više od dvije decenije u okviru projekta “Sandžačko pitanje – etičko-kulturološki aspekt”. Istraživao sam problem u brojnim domaćim i stranim arhivima, dolazio sam do interesantnih dokumenta i publikacija, sve u cilju da bi naš naslov postao logički pokaz znanstvene istine i argumentacije i kao takav da bi bio otvoren za relevantnu multiznanstvenu diskusiju.  Nastavi čitati Odluke Berlinskog kongresa i ZAVNOS-a (I)