Neki aspekti ubistva izvršenog nad Mula Jakup-ef. Kardovićem

Piše: Velija Murić
Piše: Velija Murić

Pamćenje je najbolja potvrda o postojanju jednoga naroda, a historijska istina, prepričana ili zapisana prethodnim, sadašnjim i budućim generacijama, valjana je osnova da bi se sudilo o vremenu, o ljudima i događajima koji su značajno obilježili naše trajanje, identitet i moralni kod sve dok nas ima na ovim prostorima. Bez svake sumnje, na ovome svijetu čovjek je fizička prolaznost, ali isto tako i jedini sa božanskim darom da njegova duša i dobra djela traju onoliko koliko je on u njih utkao sebe. Nastavi čitati Neki aspekti ubistva izvršenog nad Mula Jakup-ef. Kardovićem

Prekogranična regija Sandžak – preduslov mira i stabilnosti

zejto rastoder
Zejto Rastoder

Poštovani, dozvolite mi da na samom početku poselamim i pozdravim sve prisutne, kao i učesnike ovog skupa. Pripala mi je  čast, a ujedno i velika odgovornost, da nešto kažem na temu “Prekogranična regija Sandžak – preduslov mira i stabilnosti”. Nastavi čitati Prekogranična regija Sandžak – preduslov mira i stabilnosti

Glavni muftija: „Istina rađa mržnju, Ko govori istinu često se zamJera drugima“ (I)

Intervju glavnog muftije i muftije sandžačkog Muamer-ef. Zukorlića za bosanskohercegovački internet portal “Znamo.ba”. Nastavi čitati Glavni muftija: „Istina rađa mržnju, Ko govori istinu često se zamJera drugima“ (I)

Autonomija Sandžaka i njen značaj za kraj epohe zločina (I)

dr. Admir Muratović
dr. Admir Muratović

Novopazarski Sandžak ili kako je danas uobičajeno reći samo Sandžak je historijska pokrajina koja obuhvata jugozapadni dio današnje Republike Srbije i sjeverni dio današnje Republike Crne Gore. Ova historijska pokrajina se tokom svog dugog postojanja razvila u posebnu geopolitičku, kulturno-historijsku, etničko-konfesionalnu i administrativno-teritorijalnu cjelinu, sa upravnim i kulturnim središtem u Novom Pazaru. Nastavi čitati Autonomija Sandžaka i njen značaj za kraj epohe zločina (I)

Odluke Berlinskog kongresa i ZAVNOS-a (I)

dr. Šefket Krcić
dr. Šefket Krcić

Dame i gospodo, poštovani prisutni, lijep selam i pozdrav za sve vas. Tema mog izlaganja glasi “Povijesna utemeljenost autonomije Sandžaka sa posebnim osvrtom na odluke Berlinskog kongresa i osnivanja ZAVNOS-a”. Bezbeli, riječ je o veoma kompleksnoj i razgranatoj temi kojom sam se bavio više od dvije decenije u okviru projekta “Sandžačko pitanje – etičko-kulturološki aspekt”. Istraživao sam problem u brojnim domaćim i stranim arhivima, dolazio sam do interesantnih dokumenta i publikacija, sve u cilju da bi naš naslov postao logički pokaz znanstvene istine i argumentacije i kao takav da bi bio otvoren za relevantnu multiznanstvenu diskusiju.  Nastavi čitati Odluke Berlinskog kongresa i ZAVNOS-a (I)

Kuda ide sandžačka književna misao

Piše: Akademik Alija Džogović
Piše: Akademik Alija Džogović

Cilj ovoga saopćenja je da ukaže na tokove savremene bošnjačke književnosti u Sandžaku i njenoj daljoj autonomnoj perspektivi.

Činjenica je da danas u Sandžaku ima dobar broj pisaca svih književnih i neknjiževnih rodova i vrsta, ali je takođe činjenica da taj kulturološki materijal još nije na onoj visini koja odgovara potrebama Bošnjaka u Sandžaku i koja treba da promoviše i čuva onu bogatu tradiciju koju su nam ostavili narodni pjevači i narodni pripovjedači koji su u nauci poređeni sa Homerom, kao što je onaj bard sa bjelopoljskog Olimpa zvanog Obrov. Nastavi čitati Kuda ide sandžačka književna misao

Kriminalom porobljena zemlja

20131212_121624
Autor: Salahudin Fetić, glavni i odgovorni urednik Revije Sandžak

U namjeri da čitaocu ovog broja Revije široko i iskreno otvorim vrata, nikako ne mogu zaobići komentar na temu kriminala koji nas je poput kakve elementarne nepogode prosto zatrpao. Kriminal, onaj otvoreni, učogorni, čelopečeni, prljavi, ali i krvavi, ušetao je i pomiješao se među obični svijet i postao njegova surova svakodnevnica. Kriminalcima je sve postalo dozvoljeno, pa i kada im prahne da slobodno upucaju ponekog građanina i da se poslije toga ništa ne desi. Oni i dalje ostaju na slobodi, kao da se podrazumijeva da se već nalaze u jednom dobro kontroliranom zatvoru. Nastavi čitati Kriminalom porobljena zemlja